+31 (0) 35 88 745 74 info@axellclaims.com

It pays to be nice!

Axell Claims maakt de optimale connectie tussen mens en systeem door het gebruik van interactieve communicatieplatforms die persoonlijk contact tussen klant en organisatie faciliteren. Wij maken digital persoonlijk.
Wij leveren: Letselclaimbemiddeling, personenschade-expertise, slimme IT oplossingen voor front-end klant relaties, proces optimalisatie advies, training en opleiding.

“Ons streven is om negatieve situaties om te buigen naar positieve ervaringen met gebruik van extreme klantgerichtheid.”

IT

Op basis van collaborative development vertalen wij, met onze klanten, een proces naar een intuitief en interactief platform waar alle betrokken partijen met elkaar verbonden zijn. Dat is onze specialiteit. We beschikken over professionals die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen van software ongeacht de programmeertaal.

Schaderegeling

Onze personenschade experts zijn professionals die inhouse opgeleid zijn en herstelgericht en proactief werken. Door de combinatie van mens en systeem wordt de behoefte van de opdrachtgever gekoppeld aan het belang van het slachtoffer, een win-win situatie. Onze professionals zijn zeer flexibel en kunnen direct aan de slag.
i

Training en opleiding

Onze trainingen en opleiding zijn gericht op de nieuwe generatie klantcontact, klantprocessen en behandelaren, die op basis van best practices, herstelgericht en proactief te werk gaan. Wij focussen op communicatie en persoonlijk contract. Onze trainingen en opleidingen worden verzorgd door ervaren professionals uit de praktijk.

AXELL CLAIMS VOORDELEN

N
Alle informatie op één plek, overzichtelijk bij elkaar.
N
Stimuleert actieve betrokkenheid van de klant.
N
Herstelgerichte en proactieve benadering van de klant.
N
Proactieve, herstelgerichte letselschade experts door heel Nederland.
N
Transparante en oplossingsgerichte werkwijze.
N
Opleiding Basisbeginselen Herstelgerichte Letselschadebehandeling.
N
Eén veilig online communicatieplatform voor alle betrokkenen.
N
Vertaalt ieder proces naar een intuitief en interactief platform.
N
Voldoet aan alle privacy en informatiebeveiligingseisen
N
Maakt predictive analytics in complexe processen mogelijk.
N
Sterke IT partner gespecialiseerd in front-end communicatieplatforms.
N
Flexibel en makkelijk aan te passen aan de eigen wensen.

ONZE KLANTEN ZIJN ENTHOUSIAST

“Enorme pre van het Axell Claims Systeem vind ik de rekenkern. Die maakt het systeem heel eerlijk en dat is een sterk punt. Tot slot sprak ook het idee erachter, dus op een andere manier naar slachtoffers kijken, uitgaan van vertrouwen en hun de regie op hun eigen dossier geven, mij heel erg aan. De voornaamste besparingen zitten in de eerlijke, consistente schadelast. Daarnaast ga je uiteindelijk minder expertisekosten maken en als je zou willen, kun je ook in de behandelkosten een besparing realiseren. Voor het management is het heel prettig dat je veel minder afhankelijk van menselijke inspanningen bent om je aan die termijnen te houden. Met het Axell Claims Systeem ben je wat dat betreft meer compliant.“
Henk den Hollander

Manager schaderegeling, REAAL Verzekeringen

“MijnAOV gaat verder dan alleen het invoeren van een aanvraag of claim en MijnAOV is meer dan alleen digitale (aanvraag)formulieren. Adviseur, klant en maatschappij werken samen aan het dossier. MijnAOV ondersteunt het hele proces voor acceptatie en claims. Na het indienen van de aanvraag, verloopt alle correspondentie via MijnAOV. Denk aan tele-acceptatieverslag, aanvullende (medische) stukken, acceptatievoorstel en polis. Tevens verloopt voor claims alle correspondentie tot het sluiten van de claim via MijnAOV.“
Koos van der Togt

Project Manager, VIVAT

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze expertisediensten of onze communicatieplatforms?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via dit contactformulier!

    14 + = 24