+31 (0) 35 88 745 74 info@axellclaims.com

GEVEN EN NEMEN IN BALANS!

Axell Claims levert het beste van twee werelden: de klant heeft de regie over het herstelproces, krijgt onafhankelijk en transparant inzicht in zijn persoonlijke schade en de te verwachten schadevergoeding. De klant herstelt hierdoor beter en sneller.

Het gevolg voor de verzekeraar is een sneller en efficienter proces met minder schadelast. Dat is in het belang van ons allemaal.

Axell Claims levert interactieve klantenplatforms (Axell  Solutions) en persoonlijke begeleiding (Axell Change) die de connectie tussen de verzekeraar en de klant faciliteert. Dat doen we nu al 3 jaar voor gerenommeerde klanten op het gebied van letselschade en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

De klanttevredenheid van 8,4 en 95% klantbinding onderstrepen het succes van onze dienstverlening!

AXELL CLAIMS INTRODUCTIE

Wij zorgen voor customer empowerment

Waarom?
Het kan beter, het kan sneller, het kan persoonlijker. Dat is ons motto!
Ons streven is dat elk contact met onze organisatie een positieve ervaring oplevert voor iedere betrokkene, ongeacht zijn of haar situatie of belang.

Hoe?
Niet de claim maar het slachtoffer staat centraal. Alles draait om de behoefte van de klant en diens herstel. Gedragswetenschappelijk onderzoek leerde ons dat het eerste belang het wegnemen van onzekerheid bij het slachtoffer is. Deze methode koppelen we aan een hoge mate van efficiency gecombineerd met een persoonlijke benadering. Door de klant centraal te stellen ervaart deze ruimte om de regie te voeren en is deze zeer tevreden over uw dienstverlening!

Wat doen we dan?
Wij leveren interactieve software platforms voor online claimmanagement en voor het aanvragen en beoordelen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en claims.

Onze betrokken bemiddelaars en personenschade experts worden ingezet voor begeleiding van slachtoffers, schadebehandeling, en training van teams bij het aanleren van de Axell Methode.

AXELL CLAIMS PLATFORM

De klant de regie geven, hoe ziet dat eruit bij Axell?

ONZE KLANTEN ZIJN ENTHOUSIAST

Quotes van klanten:

“Enorme pre van het Axell Claims Systeem vind ik de rekenkern. Die maakt het systeem heel eerlijk en dat is een sterk punt. Tot slot sprak ook het idee erachter, dus op een andere manier naar slachtoffers kijken, uitgaan van vertrouwen en hun de regie op hun eigen dossier geven, mij heel erg aan. De voornaamste besparingen zitten in de eerlijke, consistente schadelast. Daarnaast ga je uiteindelijk minder expertisekosten maken en als je zou willen, kun je ook in de behandelkosten een besparing realiseren. Voor het management is het heel prettig dat je veel minder afhankelijk van menselijke inspanningen bent om je aan die termijnen te houden. Met het Axell Claims Systeem ben je wat dat betreft meer compliant.“

Henk den Hollander

Manager schaderegeling, REAAL Verzekeringen

“MijnAOV gaat verder dan alleen het invoeren van een aanvraag of claim en MijnAOV is meer dan alleen digitale (aanvraag)formulieren. Adviseur, klant en maatschappij werken samen aan het dossier. MijnAOV ondersteunt het hele proces voor acceptatie en claims. Na het indienen van de aanvraag, verloopt alle correspondentie via MijnAOV. Denk aan tele-acceptatieverslag, aanvullende (medische) stukken, acceptatievoorstel en polis. Tevens verloopt voor claims alle correspondentie tot het sluiten van de claim via MijnAOV.“

Koos van der Togt

Project Manager, VIVAT

ONZE RESULTATEN

%

Kortere herstel- en doorlooptijd

%

Kostenreductie

Klanttevredenheid

%

Van de klanten wil weer door ons geholpen worden

AXELL CLAIMS VOORDELEN

De voordelen van AxellClaims op een rijtje:

N

Eén veilige online werkplaats voor alle betrokkenen. Voorkomt onnodige administratieve handelingen, zodat de aandacht naar de klant kan.

N

Stimuleert actieve betrokkenheid van de klant, zodat deze regie kan voeren (customer empowerment).

N

Voldoet aan alle privacy en informatiebeveiligingseisen: er gaan nooit meer gevoelige documenten over de mail!

N

Sterke IT partner met veel ervaring met front-officeprocessen.

N

Maakt predictive analytics in complexe processen mogelijk.

N

Biedt transparantie over het proces en de te verwachten schadevergoeding.

N

Bevordert het herstel en welbevinden, zodat de klant sneller geneest.

N

Maakt verzekeringsprocessen sneller, beter en persoonlijker.

“Alle informatie op één plek, overzichtelijk bij elkaar.”