+31 (0) 35 88 745 74 info@axellclaims.com

MIJNAOV VOLLEDIG DIGITAAL

De aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering hoeft niet ondoorzichtig en traag te zijn. Daarom biedt MijnAOV inzicht in de informatie die nodig is voor een aanvraag, wijziging of claim. Met MijnAOV blijft de klant continu op de hoogte van de stand van zaken en het verloop van het proces.

Als de klant arbeidsongeschikt raakt, wil hij zo snel mogelijk weer herstellen en alles doen wat hij voorheen kon. De periode tijdens arbeidsongeschiktheid zit vol onzekerheden. Daarom vinden wij het belangrijk dat de klant zich om één ding dan geen zorgen hoeft te maken: een vlotte afhandeling van de schademelding.

MijnAOV:

%

Het proces is 100% digitaal

Digitale aanvragen en claims succesvol verwerkt

MIJN AOV HELPT

ONLINE PROCES, ACTIEVE BETROKKENHEID VAN DE KLANT EN PRIVACYBESCHERMING

Met MijnAOV.com is de klant actief betrokken in de aanvraag, acceptatie en wijzigingen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ook bij een claim blijft de klant op de hoogte van de schadevergoeding en de voortgang. Snel en zorgvuldig. Met uitstekende bescherming van de persoonsgegevens. Direct zicht op de stand van zaken voor de klant, financieel adviseur en verzekeraar in MijnAOV.com.

Een online proces met persoonlijke aandacht. Door minder administratieve handelingen is er meer tijd voor contact! Tijdens de aanvraag, acceptatie en wijziging van de polis, maar ook tijdens het herstel, wordt de klant actief begeleid en op de hoogte gehouden van iedere stap in het proces. Dat geeft duidelijkheid voor alle betrokkenen.

ALTIJD INZICHT IN JE AANVRAAG OF SCHADECLAIM

~

Persoonsgegevens zijn altijd goed beschermd.

w

Actieve betrokkenheid van de klant en directe feedback van de verzekeraar.

Transparant, snel, altijd beschikbaar en veilig.

Inzicht en hogere tevredenheid bij alle betrokkenen.

ONZE KLANTEN ZIJN TEVREDEN

 

De opkomst van het internet en online dienstverlening heeft de verwachtingen van klanten flink veranderd. Transparantie, snelheid en betrokkenheid in belangrijke onderwerpen behoren tot de top van de wensenlijst. Weinig organisaties uit de ‘oude economie’ zijn in staat hieraan tegemoet te komen. Met de inzet van MijnAOV kan tegemoet gekomen worden aan de verwachtingen van klanten. Zonder grote ingrepen in de bestaande automatisering en klantprocessen.

Het biedt een frontoffice waar alle betrokken partijen in een gezamenlijke werkplaats samenkomen. Een veilige omgeving waar persoonsgegevens goed beveiligd zijn en alleen bevoegde personen toegang krijgen.

MijnAOV biedt permanent inzicht in de status van de aanvraag of claim. Dat geeft minder onzekerheid en onduidelijkheid. En een hogere klanttevredenheid.

HET MIJNAOV.COM PROCES

De klant heeft contact met de financieel adviseur voor een offerte en krijgt een link naar MijnAOV.com voor de aanvraag

De klant krijgt toegang tot zijn aanvraag of claim en voert de gevraagde informatie en gezondheidsverklaring in.

De verzekeraar beoordeelt de aanvraag en houdt automatisch de klant online op de hoogte tot en met de acceptatie van de verzekerde.

Bij schade ondersteunt MijnAOV het claimproces van melding tot betaling. De verzekeraar biedt persoonlijke begeleiding tijdens het herstel en via MijnAOV inzicht in de vorderingen.

HET MIJNAOV TEAM

Tijdens de aanvraag van een verzekering, maar ook als een klant arbeidsongeschikt wordt, is persoonlijk contact heel belangrijk. Het AOV team werkt samen om de klant te helpen en te begeleiden.

De financieel adviseur speelt een belangrijke rol in het aanvraagproces en zal adviseren over de mogelijkheden tot en met het moment waarop de verzekering is geaccepteerd. Via MijnAOV  blijft de klant op de hoogte van de voortgang van de aanvraag en acceptatie.

Bij schade kan de klant dit melden en volgen. De claimadviseur speelt een belangrijke rol in de begeleiding van het herstel en zorgt voor een tijdige uitkering.

Bij de aanvraag, acceptatie en schadeclaim zijn veel deskundigen betrokken. Alleen deskundigen die bevoegd zijn krijgen toegang tot de voor hun werkzaamheden noodzakelijke informatie. Niet meer en niet minder. Zo wordt de privacy van de klant beschermd en wordt voldaan aan de eisen van beveiliging van persoonsgegevens. Alle gegevens en documenten blijven binnen de beveiligde muren van MijnAOV.

Het team zorgt ervoor dat er regelmatig contact is met de klant om de ontwikkelingen te bespreken. Zo krijgt het online platform een gezicht.

Het MijnAOV team bestaat uit:

DE VOORDELEN

N

De klant heeft een actieve rol in het aanvraag, claim en mutatieproces.

N

Veilige uitwisseling van medische en persoonsgegevens. Alle informatie in de digitale kluis.

N

Beperkt de administratieve handelingen door automatisering en eenmalige invoer.

N

Fin. Adv. / verzekeraar kan invoer ondersteunen door chat en schermdelen.

N

Klant voert zelf (groot deel) gegevens in.

N

Eén transparante werkplaats voor alle betrokkenen. Complete dossiers waardoor aanvragen compleet beoordeeld kunnen worden.

N

Voldoet aan de strengste privacy en informatiebeveiligingseisen.

N

Status aanvragen en claims altijd 24/7 actueel en voor alle betrokkenen beschikbaar.

N

Flexibel en makkelijk aan te passen aan eigen wensen.

N

Bevat fraude indicatoren en volledige audit trail.

axellclaims

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het MijnAOV platform?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via dit contactformulier!

+ 46 = 49