+31 (0) 35 88 745 74 info@axellclaims.com

‘MijnBelang is een claim management platform voor (letsel)schadeprocessen bij belangenbehartigers’

MijnBelang is een claim management platform voor (letsel)schadeprocessen bij belangenbehartigers. Het volledige schadeproces wordt in MijnBelang ondersteund. Met functies zoals berekening van de schadevergoeding, een overzichtelijke schadestaat, agendering, medisch advies, betalingsverzoeken, urenregistratie en facturatie. Een online dossier voor slachtoffer en diens belangenbehartiger, waarbij desgewenst de aansprakelijke partij kan worden uitgenodigd om te participeren in het online dossier. Beveiligd in lijn met de privacywetgeving en AVG richtlijnen. Met toegang op basis van rolrechten of toestemming van de betrokkenen. Zo heeft iedere belanghebbende een online dossier ter beschikking waarin kan worden gewerkt. Zonder dat anderen toegang hebben tot informatie waartoe zij niet bevoegd zijn. .

De voordelen:

Actieve betrokkenheid client
Minder discussie over schadehoogte door gevalideerde schadeberekening
Workflow ondersteuning en termijnbewaking
Voorkomt onnodige administratieve handelingen
Draagt bewezen bij aan snellere afhandeling van de claim
Beïnvloedt het herstel van de client positief

Benieuwd waar wij u nog meer mee kunnen helpen?

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het MijnBelang platform?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

    1 + 3 =