+31 (0) 35 88 745 74 info@axellclaims.com

LETSELSCHADE. WAT NU?

MijnClaim is een claim management platform voor (letsel)schadeprocessen bij verzekeraars. Schade melding, inventarisatie en management wordt ondersteund. Een online dossier voor alle betrokken partijen: verzekeraar, slachtoffer, belangenbehartiger en andere bij de schadeclaim betrokken dienstverleners. Beveiligd in lijn met de privacywetgeving en AVG richtlijnen. Inclusief medische kluis. Met toegang op basis van rolrechten of toestemming van de betrokkenen. Zo heeft iedere belanghebbende een online dossier ter beschikking waarin kan worden gewerkt. Zonder dat anderen toegang hebben tot informatie waartoe zij niet bevoegd zijn.

De voordelen:

· Transparant proces en eerlijke schadevergoeding
· Workflow ondersteuning voor alle betrokken partijen
· Voorkomt onnodige administratieve handelingen
· Draagt bewezen bij aan snellere afhandeling van de claim en lagere kosten
· Beïnvloedt de uitkomst van het schadeproces positief

Onderzoek toonde aan dat Mijn Claim zorgt voor:

%

Kortere herstel- en doorlooptijd

klanten begeleid

Hoge slachtoffertevredenheid

%

Van de klanten wil weer op dezelfde manier behandeld worden!

MIJN CLAIM HELPT

Business rules bewaken de voortgang en gestandaardiseerde berichten beperken de administratieve belasting. Rekenregels zorgen voor een objectieve berekening van de schade en daarmee samenhangende vergoeding.

Het platform faciliteert het slachtoffer bij het melden en volgen van de claim. Experts en medisch adviseurs krijgen opdracht en rapporteren via MijnClaim. Berichten en vertrouwelijke documenten worden niet via het openbare internet verstuurd, maar blijven in de veilige omgeving van MijnClaim.

Performance management, reserveringen, management informatie en koppelingen naar externe providers zijn voorhanden. Koppeling aan de backoffice systemen van verzekeraars is mogelijk ter vermijding van dubbele invoer. 

DIRECT INZICHT IN JE SCHADECLAIM

Draagt bewezen bij aan een sneller herstel en een vlottere afhandeling van de schade

w

Stelt u in staat actief betrokken te zijn tijdens de schadebehandeling

Transparantie en inzicht bevordert het herstel en welbevinden

Levert een hogere tevredenheid op bij alle betrokkenen

ONZE KLANTEN ZIJN ENTHOUSIAST

 

Al meer dan 15.000 mensen werden op onze manier begeleid tijdens het herstel en het regelen van de schade.

 

Veel slachtoffers hebben de positieve effecten van onze methode ervaren. Daarvoor waardeerden zij ons met een 8,4!

 

En daar zijn wij best trots op.

HET MIJNCLAIM.COM PROCES

Je persoonlijke begeleider neemt contact met je op en je krijgt een link naar mijnclaim.com

Je vult de claiminformatie in en hebt regelmatig contact met je begeleider over je herstel de afwikkeling van de claim

Als het nodig is wordt een expert of medisch adviseur ingeschakeld die contact met je opneemt

De verzekeraar vergoedt de geaccepteerde schade of keert een voorschot uit

ONS SERVICETEAM HELPT JE OP WEG

Wij vinden persoonlijk contact na een ongeval heel belangrijk. Zo sta je er niet alleen voor.
Daarom krijg je een persoonlijke begeleider die je adviseert en begeleidt tijdens je herstelperiode. Je begeleider heeft niet alleen aandacht voor je (financiële) schade, maar ook voor de praktische gevolgen en jouw vragen rondom je herstel.
We zorgen ervoor dat je elke vier weken contact hebt met ons om de ontwikkelingen te bespreken. Uiteraard kun je ook altijd zelf contact opnemen wanneer je daar behoefte aan hebt.
Het Mijn Claim team bestaat uit:

DE VOORDELEN

N

Biedt transparantie over het proces en de te verwachten schadevergoeding

N

Ondersteunt de workflow voor alle betrokken partijen

N

Voorkomt onnodige administratieve handelingen

N

Stimuleert actieve betrokkenheid van de claimant

N

Bevordert het herstel en welbevinden (victim empowerment)

N

Beïnvloedt de uitkomst van het schadeproces positief

N

Draagt bewezen bij aan snellere afhandeling van de claim en lagere kosten

N

Focus op herstel!

mijnclaim

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het MijnClaim platform?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

    + 6 = 10